PRESENTATION
WHO WE ARE
WHAT WE DO
Nacional services
Internacional services
Family mediation
ON-LINE ADVICE
CONTACT WITH US
FOR PROFESSIONALS
Professionals collaboration
Education and research
Useful links
 
 
Català
Castellano
English
Français
FOR PROFESSIONALS  
   
Education and research  

Dossiers and articles by Anna M Vidal:

Brief report on the Moroccan Mudawana 2004.

• Doctoral thesis: Els litigis en l’àmbit del dret de família, quan intervenen elements d’estrangeria: el cas dels magribins. (Family litigations with some foreign elements: the case of Maghrebis)

Cómo actuar ante la separación y divorcio de mutuo acuerdo de extranjeros en España. (how to deal with separation and divorce by mutual consent of foreigners in Spain). Revista IURIS. Número 151. Juliol-Agost 2010.

Determinación de la competencia judicial de los tribunales españoles en los litigios de familia extracomunitarios. REVISTA DE DERECHO DE FAMÍLIA. ED LEX NOVA. Núm. 42. (Jurisdiction of Spanish courts in family proceedings with non European Union citizens

La mediació familiar d’abast internacional: reptes i oportunitats. Simposi sobre tribunals i Mediació. (family mediation with an international dimension: challenges and opportunities)

La generalización del elemento de extranjería en todos los procedimientos judiciales. Comunicació en el 19º encuentro intercolegial de abogados de extranjería. (The increase of foreign element in all judicial proceedings)

L’afer Pinochet. Revista Amb la vènia. (Pinochet affair)

La fi de la sobirania dels Estats. Diari El Punt. (the end of the national state sovereignty)

Estem protegits contra la violència domèstica. Diari El Punt. (domestic violence)