PRESENTACIË
QUI SOM?
QUÈ FEM?
Serveis d'àmbit nacional
Serveis d'àmbit internacional
Mediació familiar
CONSULTES ON-LINE
CONTACTEU AMB NOSALTRES
ÀREA PER A PROFESSIONALS
Col·laboracions professionals
Recerca i docència
Enllašos ˙tils
 
 
Català
Castellano
English
Franšais
QUÈ FEM?  
   
Mediació familiar  

Anna M. Vidal i Cardona és mediadora acreditada des del 2002 i ha participat en diverses trobades internacionals sobre mediació.

Mediació familiar privada

Es realitzen mediacions familiars privades en els diferents conflictes familiars:

Situacions de nul·litat del matrimoni, divorci o separació judicial

Acords a assolir per les unions estables de parella en trencar-se la convivència.

Liquidació dels règims econòmics matrimonials.

Elements de naturalesa dispositiva en matèria de filiació, adopció i acolliment.

Controvèrsies derivades de l’exercici de la potestat parental i del règim de custòdia dels fills, sobretot en els sistemes de custòdia compartida.

Conflictes relatius a la comunicació i a la relació entre progenitors i descendents, avis i nets i altres parents i persones properes de l’àmbit familiar.

Conflictes relatius a l’obligació d’aliments entre parents.

Aspectes estrictament convivencials en els acolliments de persones grans, així com en les controvèrsies per a l’elecció de tutors, l’establiment de règim de visites a les persones incapacitades i les qüestiones econòmiques derivades del exercici de la tutela o de la guarda de fet.

Especialització en conflictes familiars transnacionals.

Ruptura de matrimonis i parelles de fet mixtes amb possibles desplaçaments de menors fora del territori espanyol.

Sostracció internacional de menors. Intervenció en processos de mediació previs o quan ja s’ha produït el desplaçament.

Conflictes en matèria de custòdia i règim de visites quan hi ha membres de la família amb vinculació amb altres països.

Execució de resolucions judicials estrangeres en matèria de família quan hi ha membres de la família amb vinculació amb altres països.


Mediació familiar intrajudicial

Forma part del programa de mediació intrajudicial del centre de mediació de Catalunya.